Werken in units

Units en basisgroepen

Onze school bestaat uit twee units: Unit 1 (groep 1, 2, 3) en Unit 2 (groep 4, 5, 6, 7 & 8). De Units bestaan uit een aantal basisgroepen, waarin kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Een basisgroep van de Unit 1 bestaat dus uit kinderen van groep 1, 2 en 3. Ieder kind zit in een eigen basisgroep met vaste leerkrachten. Dit biedt de kinderen veiligheid en houvast.

Het werken in units heeft de volgende voordelen:

• Het geeft mogelijkheden tot een flexibele groepsindeling. Hiermee kunnen wij tegemoetkomen aan verschillen tussen leerlingen.

• Doordat kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten samen leren en werken, leren kinderen van elkaar.

• Leerkrachten werken binnen de unit veel met elkaar samen en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit komt het onderwijs en de kinderen ten goede.

Unit 1

De leerlingen van groep 1 t/m 3 zitten in Unit 1. Zij krijgen instructies van juf Divera, juf Wil, juf Mirthe en juf Annemarie. In ons tijdelijke gebouw is er van 2 lokalen één grote ruimte gemaakt. Alle leerlingen van de Unit 1 werken en spelen samen in deze ruimte. Als je Unit 1 binnenkomt zie je alleen maar blije gezichten van de kinderen en ook van de leerkrachten!

Unit 2

De leerlingen van groep 4 t/m 8 vormen samen Unit 2. Zij krijgen instructies van meester Filemon, juf Annemarie, juf Mirthe, meester Gerard, juf Hester en juf Hanneke. In Unit 2 krijgen de leerlingen in kleine groepjes instructie op niveau. Dat betekent dat er ook veel zelfstandig gewerkt wordt met behulp van een dag- of weektaak. De leerlingen werken op flexibele werkplekken aan allerlei opdrachten. Ze moeten leren zelf hun tijd te plannen om alle opdrachten af te maken. De leerlingenen zijn enthousiast over deze manier van werken en doen goed hun best tijdens de instructies en bij het zelfstandig werken aan opdrachten.

Instructieruimtes, “Wij-land” en bibliotheek

Unit 2 kent drie verschillende ruimtes. In de instructieruimtes beginnen en eindigen de leerlingen hun dag. Ook krijgen de leerlingen instructies in de instructieruimtes. In het "Wij-land" kunnen de leerlingen (samen)werken aan opdrachten uit hun dag- of weektaak of aan opdrachten op de computer. De leerlingen kiezen in het Wij-land hun eigen werkplek uit! De bibliotheek is een ruimte waar leerlingen in stilte kunnen werken. Natuurlijk staan er in deze ruimte ook kasten met boeken.

Leerkracht als coach

De leerkracht is de coach van de leerlingen. Dat wil zeggen dat de leerkracht leerlingen ondersteunt om hun eigen leren zoveel mogelijk zelf te sturen. Een coach geeft niet automatisch antwoord op vragen, maar stimuleert en ondersteunt leerlingen zelf antwoorden te vinden. Een coachende leerkracht geeft dus weinig antwoorden, maar stelt juist veel vragen. Hoe denk jij dat je een probleem kunt oplossen? Wie zou jou daarbij kunnen helpen? Hoe komt het dat je nu niet verder kunt? Wat zou je daaraan kunnen doen?

Een coachende leerkracht begeleidt leerlingen bij het vinden van antwoorden en geeft advies en ondersteuning. De leerkracht stimuleert leerlingen om problemen die zij tegenkomen tijdens hun leerproces zelf op te lossen en helpt hen daarbij als dat nodig is.

Instructie op maat

Tijdens de werkblokken werken de leerlingen zelfstandig of samen aan hun dag- of weektaak. Op vaste momenten op de dag geeft de leerkracht instructie aan een groepje leerlingen dat op overwegend hetzelfde niveau werkt, bijvoorbeeld voor rekenen, spelling, taal en lezen. Ook lopen de leerkrachten tijdens de werkblokken vaste rondes door de verschillende ruimtes om leerlingen op weg te helpen, vragen te beantwoorden of uitleg te geven. Omdat iedere leerling op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo werkt, worden er in onze school bijna geen klassikale lessen gegeven.

Dag- en weektaken

De ene leerling leert makkelijker en/of sneller dan de andere leerling. Het onderwijs van de Koningin Beatrixschool is afgestemd op deze verschillen tussen leerlingen. Dat doen we onder andere door te werken met dag- en weektaken.

ICT

Bij het leren en maken van presentaties stimuleren we leerlingen gebruik te maken van de computer en het digitale schoolbord. De Koningin Beatrixschool beschikt over een professioneel, kindvriendelijk computernetwerk. In iedere unit is een aantal digitale schoolborden aanwezig.

Reflecteren op je eigen handelen

Ieder kind maakt zijn eigen unieke ontwikkeling door. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen reflecteren op hun eigen leerproces. Door te reflecteren, leren zij wat ze de volgende keer anders of beter kunnen doen. Daarom wordt elk dagdeel afgesloten met een reflectiekring. In de vaste kring bespreekt de leerkracht met de leerlingen hoe het werken gegaan is. De leerkracht stelt vragen aan de leerlingen om erachter te komen of er hulpvragen ontstaan zijn tijdens het werken. Hulpvragen van leerlingen kunnen meteen besproken en opgelost worden.

Een vast dagritme

Elke schooldag ziet er ongeveer hetzelfde uit. Elke dag heeft een vast ritme. Dat geeft leerlingen structuur en houvast. De Koningin Beatrixschool werkt met een continurooster. De dagen zijn ingedeeld in twee of drie werkblokken van ruim een uur. Tijdens de werkblokken worden instructies gegeven. Tussen de werkblokken in komen de leerlingen met hun basisgroep bij elkaar in de kring om te praten, te reflecteren, te eten en drinken. Ook spelen de leerlingen op vaste momenten buiten. De Koningin Beatrixschool vindt het belangrijk om leerlingen te stimuleren tot gezond gedrag. Daarom doet de Koningin Beatrixschool mee aan het EU schoolfruitprogramma. Op twee dagen in de week (dinsdag en donderdag) nemen de leerlingen fruit mee naar school. Dit zijn de KBS fruitdagen. 

Het dagritme (een voorbeeld)

  8.20 uur      Inloop met de ouders

  8.30 uur      Ouders verlaten de school en de kinderen zitten in de kring;

                     praten, zingen, plannen maken, levensbeschouwing

  9.00 uur      Eerste werkblok; instructies en zelfstandig werken

10.00 uur      Naar buiten

10.15 uur      In de kring: eten en drinken, voorlezen, taalactiviteit

10.45 uur      Tweede werkblok; instructies en zelfstandig werken

11.45 uur      In de kring: reflectie op het werk:

                     Wat ging goed, wat was moeilijk?

12.00 uur      Lunchen en naar buiten

12.45 uur      Leescircuit

13.15 uur      Derde werkblok; instructies en zelfstandig werken

14.30 uur      In de kring: dagafsluiting:

                     Wat hebben we gedaan en geleerd?

14.45 uur      Einde schooldag: naar huis of naar de (naschoolse) opvang

De toekomst: nieuwbouw

In 2015 zal ons nieuwe schoolgebouw geopend worden. Het nieuwe gebouw zal ook in het Willem Alexanderplantsoen komen te liggen. Ons nieuwe gebouw wordt een belevenis: er zijn geen gangen met lokalen. Het nieuwe schoolgebouw heeft grote, aantrekkelijke ruimten, waar kinderen werken en elkaar ontmoeten. Het gebouw is zo ingericht dat er geleerd wordt in een vernieuwende, uitdagende leeromgeving. Elke basisgroep heeft haar eigen vaste kring. De kring is de thuishaven van de basisgroep. Iedere dag begint en eindigt in de kring en vanuit de kring start het werken. Op de eerste verdieping zijn instructieruimtes waar groepjes leerlingen instructie krijgen.

Ook als de Koningin Beatrixschool in de toekomst groeit, blijft onze school kleinschalig van opzet. Dat is mogelijk omdat wij ons onderwijs op een andere manier inrichten. Doordat wij werken in units en kinderen deel uitmaken van een vaste basisgroep, wordt ieder kind gezien en gehoord, ook als we groeien. Voorop staat dat onze school een veilige omgeving is voor de kinderen, nu en in de toekomst.

In ons nieuwe schoolgebouw krijgt ook BSO De Blauwe Schildpad een eigen plek. De leerlingen gaan overdag naar school en de BSO vangt de leerlingen in hetzelfde gebouw voor en na schooltijd op. Dat zorgt voor rust bij de kinderen en wordt de samenwerking nog beter!

Deze informatie en nog meer informatie over onze school en het onderwijs op onze school kunt u vinden onder het kopje "Schoolgids".