Sinds 26 oktober zijn wij verhuisd naar ons nieuwe gebouw en heten wij IKC Stella Nova.

U kunt ons vinden op www.ikcstellanova.nl.

 

Voorheen stond onze school bekend als de Koningin Beatrix School.

De Koningin Beatrix School in het kort

De Koningin Beatrix School is een kleine basisschool met een vernieuwend onderwijsconcept. Er wordt gewerkt met basisgroepen in units. Er wordt instructie gegeven in niveaugroepen. Zo kunnen we inspelen op de onderwijsbehoefte van elk kind.

Leerlingen werken zelfstandig en samen met medeleerlingen aan een dag- of weektaak. Leerkrachten stimuleren leerlingen om zelfstandig oplossingen te vinden. De leerkrachten sturen bij en geven ondersteuning. Op de Koningin Beatrix School mag elk kind zichzelf zijn.

De Koningin Beatrix School is in 1965 gestart en is één van de 23 basisscholen van de Unicoz Onderwijsgroep. Wij zijn een Protestant Christelijke school waar diverse culturen elkaar ontmoeten.

Op deze website kunt u onder het kopje "Onze school" lezen wat onze uitgangspunten zijn en op welke manier wij werken aan de optimale ontwikkeling van onze leerlingen. Onder het kopje "Documenten" vindt u de schoolgids. Daarin beschrijven we hoe wij omgaan met verschillen tussen leerlingen, wat wij verwachten van ouders en wat ouders kunnen verwachten van de school.

Onze school staat geregistreerd bij Vensters PO. Vensters PO bevat informatie over alle basisscholen in Nederland. Klik hier om informatie over onze school op de website van Vensters PO te bekijken.

Op dit moment zijn wij gehuisvest in een tijdelijk gebouw dat op het grasveld naast ons oude gebouw staat. In  2015 starten wij in ons nieuwe schoolgebouw dat ook gelegen is in het Willem Alexanderplantsoen.

Ik wens u veel plezier toe bij het bekijken van onze website!

Eelco Janssen, Directeur Koningin Beatrix School

 

Tijdelijk gebouw 

Nieuw schoolgebouw 

Klik hier voor meer beelden

Klik hier voor een filmpje                                                               

De pagina's zullen geregeld worden bijgewerkt en er zullen telkens nieuwe pagina's ontstaan. We hopen dan ook dat u de website geregeld zult bezoeken. Voor ideeën of suggesties kunt u een mail sturen naar directie@beatrix.unicoz.nl.

Nieuws

Unicef in de bovenbouw

woensdag 29 oktober 2014

Unicef gaf op 29 oktober een gastles aan groep 7/8 over de rechten van het kind. Er werd veel verteld over kinderarbeid, het recht op onderwijs en de leefomstandigheden in sommige landen. Daarna kregen de kinderen een film te zien. Tot slot konden ze tijdens het spel 'woorden raden' laten zien wat ze geleerd hadden. 

Unicef in de bovenbouw
Unicef in de bovenbouw
Unicef in de bovenbouw
Unicef in de bovenbouw

Jaarplan 2014 – 2015 en jaarverslag 2013 - 2014 op onze website

woensdag 15 oktober 2014

Elk schooljaar gebeurt er veel op onze school. De plannen die wij elk schooljaar maken staan beschreven in het jaarplan. Het jaarplan van schooljaar 2014 – 2015 is terug te vinden op onze website onder het kopje ‘Documenten’. Gedurende en aan het eind van het schooljaar wordt het jaarplan geëvalueerd en worden onze plannen bijgesteld. De resultaten van onze plannen in schooljaar 2013 - 2014 staan beschreven in het jaarverslag. Het jaarverslag is ook terug te vinden op onze website, ook onder het kopje ‘Documenten’.

Dinsdagmiddag: creatieve middag!

dinsdag 14 oktober 2014

Elke dinsdagmiddag hebben de leerlingen van Unit 2 creatieve middag. Een aantal ouders komt op dinsdagmiddag naar school om de leerlingen te helpen bij het doen van de opdrachten. Deze weken zijn de leerlingen bezig met klei, schilderen, haken, perspectief tekenen en sokpoppen maken. In kleine groepjes werken de leerlingen aan de opdrachten. Na een paar weken hebben de leerlingen alle opdrachten gedaan. En wat worden de resultaten mooi!

Dinsdagmiddag: creatieve middag!
Dinsdagmiddag: creatieve middag!
Dinsdagmiddag: creatieve middag!
Dinsdagmiddag: creatieve middag!

Schoolfotograaf maakt foto's

dinsdag 14 oktober 2014

Op dinsdag 14 oktober is de schoolfotograaf langsgekomen. Alle leerlingen zagen er tip top uit! De fotograaf heeft van alle basisgroepen en alle leerlingen foto's gemaakt. Ook mochten broertjes en zusjes met elkaar op de foto. De foto's kunnen digitaal worden nabesteld. Op woensdagmiddag 19 november is er nog een moment waarop leerlingen die ziek waren een foto kunnen laten maken. Dit komt begin november ook nog in de nieuwsbrief te staan.Nu maar hopen dat de foto's mooi geworden zijn!

Schoolfotograaf maakt foto's
Schoolfotograaf maakt foto's
Schoolfotograaf maakt foto's
Schoolfotograaf maakt foto's

Workshop CKC

vrijdag 10 oktober 2014

Op vrijdagochtend 10 oktober hebben de leerlingen van groep 1 en 2 uit Unit 1 en groep 7 en 8 uit Unit 2 in de aula van ons oude gebouw een workshop dans gevolgd. De workshop past in het thema van de Kinderboekenweek 'Feest'. Want als het feest is wordt er ook gedanst! De leerlingen hebben veel plezier gehad tijdens de workshop. Wij willen het CKC dan ook bedanken voor het geven van de workshop!

Workshop CKC
Workshop CKC
Workshop CKC
Workshop CKC

Leerkrachten in het zonnetje gezet!

vrijdag 10 oktober 2014

Op dinsdag 7 oktober zijn de leerkrachten van de KBS door de leerlingen in het zonnetje gezet in verband met de dag van de leerkracht. Alle leerlingen hadden een button op met daarop de tekst 'je bent een toffe peer!'' Ook had één van de ouders een heerlijke appeltaart gebakken. De leerkrachten hebben het enorm gewaardeerd dat zij op deze speciale dag door de leerlingen en ouders in het zonnetje gezet zijn! Bedankt!

Juffen- en meesterdag

woensdag 8 oktober 2014

Vrijdag 3 oktober vierden alle juffen en meesters tegelijk hun verjaardag. Nadat er fijn geknutseld was in de ochtend, konden de kinderen in de pauze koekhappen, zaklopen en andere spelletjes doen. Tijdens een geslaagde maandviering genoten we met z'n allen van toneel, dans en zang. K7 kwam ook nog even langs voor een spetterende show.... Om 12.00 uur ging groep 1 t/m 4 naar huis. Vanwege het mooie weer bleef een groot deel van de andere kinderen lekker buiten spelen. Een klein groepje ging binnen naar een film kijken. Er was wat lekkers, een goede sfeer en iedereen had veel plezier, kortom, het was een topdag!

Juffen- en meesterdag
Juffen- en meesterdag
Juffen- en meesterdag
Juffen- en meesterdag

Studiedag maandag 6 oktober; alle leerlingen zijn vrij!

woensdag 1 oktober 2014

Op maandag 6 oktober houdt het team van de KBS haar eerste studiedag. Alle leerlingen zijn op deze dag vrij van school! Het team gaat op de studiedag aan de slag met de meldcode. Dit is een stappenplan voor het herkennen van onveilige situaties voor kinderen, zowel thuis als op school. Door het stappenplan te volgen kan tijdig hulp worden ingeschakeld wanneer dit nodig is. Daarnaast gaat het team de afgelopen weken evalueren om zaken die nog niet goed lopen te verbeteren en zaken voor de komende weken voor te bereiden. De leerkrachten van Unit 1 gaan samen met juffrouw Hanneke en meester Eelco aan het werk met het portfolio voor de leerlingen van groep 1 en 2. Op dinsdag 7 oktober zien we alle leerlingen graag weer terug op school!

Peuterfestival op zaterdag 4 oktober van 10.00 – 12.00 uur

woensdag 1 oktober 2014

Op zaterdag 4 oktober wordt er voor alle peuters (kinderen tot en met 3 jaar) van de wijken Driemanspolder, Dorp en Centrum een Peuterfestival georganiseerd. Dit initiatief is genomen door de Brede School. Tijdens het Peuterfestival kunnen ouders met kinderen in de peuterleeftijd deelnemen aan allerlei activiteiten. Er zullen poppenkastvoorstellingen gegeven worden, er wordt voorgelezen door medewerkers van Sylvester, er is een verkeersplein op het schoolplein, kinderen kunnen geschminkt worden, er worden ballonfiguren uitgedeeld en er is een creatieve workshop. Daarnaast kunnen ouders informatie krijgen over de scholen die in deze wijken te vinden zijn; te weten De Koningin Beatrixschool, De Vijverburgh en De Paulusschool. Ook kinderopvang Kern en Partou zullen informatie aan geïnteresseerde ouders geven.

Het Peuterfestival wordt gehouden op het schoolplein en in het gebouw van De Vijverburgh en De Paulusschool aan de Dr. J.W. Paltelaan. Het festival begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 12.00 uur. Deelname aan het Peuterfestival is gratis! 

Workshop kickboksen

woensdag 17 september 2014

Vandaag hebben de leerlingen tijdens de gymles een workshop kickboksen gevolgd. Meester Maarten is deze week met een andere school mee op kamp, dus had hij voor vervanging gezorgd. De leerlingen van Unit 2 hebben de beginselen van het kickboksen aangeleerd gekregen. Dit schooljaar zullen de leerlingen vaker een workshop aangeboden krijgen tijdens de gymles. Dit wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Zoetermeer, die hiervoor speciaal combinatiefunctionarissen heeft aangesteld.

Workshop kickboksen
Workshop kickboksen
Workshop kickboksen
Workshop kickboksen