Sinds 26 oktober zijn wij verhuisd naar ons nieuwe gebouw en heten wij IKC Stella Nova.

U kunt ons vinden op www.ikcstellanova.nl.

 

Voorheen stond onze school bekend als de Koningin Beatrix School.

De Koningin Beatrix School in het kort

De Koningin Beatrix School is een kleine basisschool met een vernieuwend onderwijsconcept. Er wordt gewerkt met basisgroepen in units. Er wordt instructie gegeven in niveaugroepen. Zo kunnen we inspelen op de onderwijsbehoefte van elk kind.

Leerlingen werken zelfstandig en samen met medeleerlingen aan een dag- of weektaak. Leerkrachten stimuleren leerlingen om zelfstandig oplossingen te vinden. De leerkrachten sturen bij en geven ondersteuning. Op de Koningin Beatrix School mag elk kind zichzelf zijn.

De Koningin Beatrix School is in 1965 gestart en is één van de 23 basisscholen van de Unicoz Onderwijsgroep. Wij zijn een Protestant Christelijke school waar diverse culturen elkaar ontmoeten.

Op deze website kunt u onder het kopje "Onze school" lezen wat onze uitgangspunten zijn en op welke manier wij werken aan de optimale ontwikkeling van onze leerlingen. Onder het kopje "Documenten" vindt u de schoolgids. Daarin beschrijven we hoe wij omgaan met verschillen tussen leerlingen, wat wij verwachten van ouders en wat ouders kunnen verwachten van de school.

Onze school staat geregistreerd bij Vensters PO. Vensters PO bevat informatie over alle basisscholen in Nederland. Klik hier om informatie over onze school op de website van Vensters PO te bekijken.

Op dit moment zijn wij gehuisvest in een tijdelijk gebouw dat op het grasveld naast ons oude gebouw staat. In  2015 starten wij in ons nieuwe schoolgebouw dat ook gelegen is in het Willem Alexanderplantsoen.

Ik wens u veel plezier toe bij het bekijken van onze website!

Eelco Janssen, Directeur Koningin Beatrix School

 

Tijdelijk gebouw 

Nieuw schoolgebouw 

Klik hier voor meer beelden

Klik hier voor een filmpje                                                               

De pagina's zullen geregeld worden bijgewerkt en er zullen telkens nieuwe pagina's ontstaan. We hopen dan ook dat u de website geregeld zult bezoeken. Voor ideeën of suggesties kunt u een mail sturen naar directie@beatrix.unicoz.nl.

Nieuws

Tevredenheidpeiling

woensdag 28 januari 2015

Eén keer in de twee jaar wordt er op alle scholen van de Unicoz Onderwijsgroep een tevredenheidpeiling gehouden. Ouders, leerlingen en leerkrachten wordt gevraagd wat zij van een aantal zaken, die met school te maken hebben, vinden. Op maandag 26 januari zijn de vragenlijsten aan de leerlingen meegegeven. Ouders die meerdere kinderen op de KBS hebben zitten, hebben een extra vragenlijst gekregen. Leerkrachten en leerlingen vullen in de komende periode ook een vragenlijst in. De leerlingen doen dit onder schooltijd.

De komende twee weken hebben de ouders de tijd om de vragenlijst in te vullen. Als de vragenlijst is ingevuld, dan wordt deze in een gesloten enveloppe op school ingeleverd. De mening van de ouders is voor ons erg belangrijk!  Hoe meer ingevulde vragenlijsten er worden ingeleverd, hoe duidelijker het beeld dat ouders van onze school hebben wordt. Belangrijke zaken die veranderd moeten worden, worden verwerkt in een plan van aanpak. Dit plan van aanpak wordt besproken met de MR en gecommuniceerd richting alle ouders.

KBS Schoolpleinraad; ontwerp nieuw schoolplein

vrijdag 23 januari 2015

Op dinsdag 20 januari heeft de KBS Schoolpleinraad (Rens, Milan, Mijke, Yousra, Kyara, Aïsha en Franka) een activiteit gedaan voor het ontwerp van het nieuwe schoolplein. De KBS Schoolpleinraad had zich eerst goed door alle andere leerlingen van hun basisgroep laten informeren over alle wensen voor het nieuwe schoolplein. Alle basisgroepen hadden woordvelden gemaakt. Met een heleboel materialen heeft de KBS Schoolpleinraad een klein natuurlijk ontwerp gemaakt voor het groene schoolplein. Zij werden daarbij geholpen door Renny, meester Gerard en Mariska van bureau RIS. Er zijn twee schoolpleinen ontworpen en Mariska heeft veel goede ideeën opgeschreven. Hiervan wordt een vlekkenplan gemaakt. Dit vlekkenplan wordt besproken met de KBS Schoolpleinraad en met Renny en het team van de KBS. Zo zal stap voor stap een definitief ontwerp voor het nieuwe schoolplein ontstaan. Een schoolplein met een verhard gedeelte om met slecht weer op te spelen en een natuurspeeltuin om spelend te kunnen ontdekken!

KBS Schoolpleinraad; ontwerp nieuw schoolplein
KBS Schoolpleinraad; ontwerp nieuw schoolplein
KBS Schoolpleinraad; ontwerp nieuw schoolplein
KBS Schoolpleinraad; ontwerp nieuw schoolplein

Schoenendozenactie bovenbouw geslaagd

dinsdag 20 januari 2015

De kinderen van de bovenbouw hebben zich de afgelopen tijd ingezet voor de goede-doelenactie van Edukans. Alle kinderen hebben een schoenendoos gevuld voor kinderen in arme landen. In de doos werd van alles verzameld, zoals schriften, pennen, potloden, tandpasta, tandenborstels, een speeltje en zeep. Het eindresultaat was een verzameling prachtig versierde dozen, waar andere kinderen vast heel erg blij mee zullen zijn.

Feestelijke start nieuwbouw Koningin Beatrixschool

donderdag 15 januari 2015

Op woensdag 14 januari was het feest op de Koningin Beatrixschool! De bouw van de nieuwe school is van start gegaan en dat moest natuurlijk gevierd worden! Alle leerlingen gingen in optocht met door henzelf beschilderde bakstenen naar het bouwterrein. Ook hadden de leerlingen een enveloppe bij zich met daarin een wens. Onderweg werden we opgevangen door Jori, de gastspreker van de festiviteit. Samen met hem werd de weg naar het bouwterrein vervolgd. En wat stonden daar veel ouders en andere belangstellenden te wachten, geweldig! Na de toespraken was het tijd om een wensput in elkaar te bouwen van de meegebrachte bakstenen. Al snel ontstond er een echte wensput waar even later de wensen in gegooid mochten worden. Ook werden er wensen in de cementmolen gestort. Dit cement wordt gebruikt bij het aanbrengen van de fundering van het gebouw. Aan het einde werden twee doeken onthuld met daarop beelden van de nieuwe school. Daarna was het feest rondom de start van de bouw afgelopen. De start van de bouw is nu officieel begonnen! Wat was het koud, wat hebben
we veel plezier gehad en wat een geluk was het dat het op dat moment droog was!
Hopelijk blijft het weer de komende maanden goed, zodat de nieuwe school snel klaar is!

Feestelijke start nieuwbouw Koningin Beatrixschool
Feestelijke start nieuwbouw Koningin Beatrixschool
Feestelijke start nieuwbouw Koningin Beatrixschool
Feestelijke start nieuwbouw Koningin Beatrixschool

Nieuw: Letterstraat in Unit 1

donderdag 15 januari 2015

In Unit 1 is er sinds kort iets nieuws te vinden. Er is een echte letterstraat ontstaan in Unit 1. Bij elke letter hangt een enveloppe. Leerlingen mogen hierin plaatjes, tekeningen of foto’s stoppen van dingen die met de letter beginnen die op de enveloppe staan. Zoekt u mee met uw kind(eren) om de enveloppen te vullen?

Nieuwe CITO normen en start afname CITO toetsen

donderdag 15 januari 2015

CITO hanteert vanaf 2015 nieuwe CITO normen. Hierover hebben alle ouders op woensdag 14 januari een brief via de mail ontvangen. U kunt de brief hier bekijken. In de brief vindt u uitleg over de nieuwe normen. Mocht u naar aanleiding van de brief vragen hebben, dan kunt u deze te stellen bij het bespreken van de resultaten in het 2e rapport. De leerkrachten geven u dan graag uitleg over de nieuwe situatie. Op maandag 26 januari starten we met de afname van de CITO toetsen.

Dinsdag 20 januari 2015: Activiteit ontwerp nieuwe schoolplein

donderdag 15 januari 2015

Op dinsdag 20 januari zal er voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 een activiteit worden georganiseerd voor het ontwerpen van het schoolplein bij onze nieuwe school. Mariska van Bureau RIS helpt ons een ontwerp te maken. Daarvoor hebben we natuurlijk de input van de leerlingen nodig, want zij spelen in de toekomst op het schoolplein en weten heel goed wat ze leuk en minder leuk vinden. In groepjes gaan de leerlingen een ontwerp maken. De ideeën worden door een nog te vormen KBS Schoolpleinraad aan Mariska voorgelegd, zodat zij deze kan verwerken in haar ontwerp. Ook de leerkrachten zorgen voor input. Zij vertellen Mariska welke natuurlessen zij graag buiten willen geven, zodat ook daarmee rekening kan worden gehouden in het ontwerp. Als een eerste opzet van het ontwerp gemaakt is, zullen we dit aan de KBS Schoolpleinraad, de overige leerlingen en aan u laten zien.

De eerste stenen zijn geverfd!

vrijdag 9 januari 2015

In Unit 1 zijn de leerlingen al begonnen met het verven van de stenen voor de festiviteit rondom de start van de bouw van onze nieuwe school. Alle leerlingen mogen één of twee bakstenen versieren. De bakstenen worden gebruikt om een wensput van te maken. Tijdens de festiviteit mogen de leerlingen hun wensen voor zichzelf en de nieuwe school in de wensput gooien. De eerste stenen zijn al mooi versierd, nu de rest nog!

De eerste stenen zijn geverfd!
De eerste stenen zijn geverfd!
De eerste stenen zijn geverfd!
De eerste stenen zijn geverfd!

Bouw nieuwe school gestart!

woensdag 7 januari 2015

Op maandag 5 januari is de eerste paal geslagen van het sportcomplex dat naast onze nieuwe school komt te liggen. Op één van de komende dagen zal ook de eerste paal van ons nieuwe schoolgebouw geslagen worden.

Op woensdag 14 januari zal een festiviteit plaatsvinden rondom de start van de bouw. Iedereen is van harte welkom om dit feest samen met ons te vieren. De festiviteit start om ongeveer 11.45 uur op het bouwterrein van onze nieuwe school.

Af en toe voelen we ons tijdelijke gebouw trillen als er weer een paal de grond in wordt geslagen. Maar we merken nu in ieder geval wel dat het verhuizen naar onze nieuwe school steeds dichterbij komt!

Nieuwbouw

woensdag 17 december 2014

Deze week zijn de werkzaamheden voor het verplaatsen van de NUTS voorzieningen (elektriciteit, gas etc.) op de bouwplaats gestart en is ook een aantal bouwketen geplaatst. Het verplaatsen van de leidingen zal naar verwachting ongeveer 4 dagen duren. Wanneer dit klaar is, zal gestart worden met het slaan van de palen van het sportcomplex dat naast onze nieuwe school komt te staan. De verwachting is dat op maandag 5 januari de eerste paal van ons nieuwe schoolgebouw geslagen zal worden!

Natuurlijk willen we de start van de bouw niet zomaar voorbij laten gaan. Vandaar dat er een festiviteit georganiseerd zal worden rondom de start van de bouw. Wanneer de festiviteit zal plaatsvinden, is op dit moment nog niet duidelijk. Zeker is dat dit niet in de eerste week na de Kerstvakantie zal zijn, omdat we dan niet voldoende tijd hebben om alles goed met de leerlingen voor te bereiden. Na de Kerstvakantie zal er meer duidelijkheid zijn over de festiviteit rondom de start van de bouw. Natuurlijk houden we u hiervan op de hoogte!