Sinds 26 oktober zijn wij verhuisd naar ons nieuwe gebouw en heten wij IKC Stella Nova.

U kunt ons vinden op www.ikcstellanova.nl.

 

Voorheen stond onze school bekend als de Koningin Beatrix School.

De Koningin Beatrix School in het kort

De Koningin Beatrix School is een kleine basisschool met een vernieuwend onderwijsconcept. Er wordt gewerkt met basisgroepen in units. Er wordt instructie gegeven in niveaugroepen. Zo kunnen we inspelen op de onderwijsbehoefte van elk kind.

Leerlingen werken zelfstandig en samen met medeleerlingen aan een dag- of weektaak. Leerkrachten stimuleren leerlingen om zelfstandig oplossingen te vinden. De leerkrachten sturen bij en geven ondersteuning. Op de Koningin Beatrix School mag elk kind zichzelf zijn.

De Koningin Beatrix School is in 1965 gestart en is één van de 23 basisscholen van de Unicoz Onderwijsgroep. Wij zijn een Protestant Christelijke school waar diverse culturen elkaar ontmoeten.

Op deze website kunt u onder het kopje "Onze school" lezen wat onze uitgangspunten zijn en op welke manier wij werken aan de optimale ontwikkeling van onze leerlingen. Onder het kopje "Documenten" vindt u de schoolgids. Daarin beschrijven we hoe wij omgaan met verschillen tussen leerlingen, wat wij verwachten van ouders en wat ouders kunnen verwachten van de school.

Onze school staat geregistreerd bij Vensters PO. Vensters PO bevat informatie over alle basisscholen in Nederland. Klik hier om informatie over onze school op de website van Vensters PO te bekijken.

Op dit moment zijn wij gehuisvest in een tijdelijk gebouw dat op het grasveld naast ons oude gebouw staat. In  2015 starten wij in ons nieuwe schoolgebouw dat ook gelegen is in het Willem Alexanderplantsoen.

Ik wens u veel plezier toe bij het bekijken van onze website!

Eelco Janssen, Directeur Koningin Beatrix School

 

Tijdelijk gebouw 

Nieuw schoolgebouw 

Klik hier voor meer beelden

Klik hier voor een filmpje                                                               

De pagina's zullen geregeld worden bijgewerkt en er zullen telkens nieuwe pagina's ontstaan. We hopen dan ook dat u de website geregeld zult bezoeken. Voor ideeën of suggesties kunt u een mail sturen naar directie@beatrix.unicoz.nl.

Nieuws

Vernieuwingen

woensdag 17 augustus 2011

De KBS is een vernieuwende weg ingeslagen. Dat is duidelijk te merken wanneer u de tijd neemt om eens goed in de klassen rond te kijken. In elke groep hangt een digitaal schoolbord, waarmee de lessen uitdagender en aantrekkelijker worden voor de leerlingen. In alle groepen kunnen de leerlingen zelfstandig opdrachten maken op de computer voor o.a. rekenen en spelling. Voor de leerlingen in groep 1/2 is er een nieuwe methode aangeschaft voor het reken- en taalonderwijs. In groep 3 leren de leerlingen lezen met de nieuwe methode Veilig Leren Lezen en in de groepen 3 t/m 8 krijgen de leerlingen rekenles uit de nieuwe methode Wereld in getallen. Het zijn vernieuwingen die nodig zijn om de onderwijsopbrengsten op de KBS op de lange termijn te verbeteren. U bent na schooltijd van harte welkom om samen met uw kind(eren) de nieuwe materialen te komen bewonderen.

Welkom op de KBS

woensdag 17 augustus 2011

Dit schooljaar is er een aantal nieuwe gezichten te zien op de KBS. Twee nieuwe juffrouwen en twee nieuwe meesters zijn met veel plezier en enthousiasme begonnen aan hun 1e jaar op de KBS. We heten Juffrouw Annemarie, juffrouw Hanneke, meester Filemon en meester Gerard welkom en wensen hen een goede en leerzame periode toe op de KBS.

Niet alleen zijn er nieuwe leerkrachten op de KBS, dit schooljaar zijn er ook maar liefst 8 nieuwe leerlingen bij ons op school gekomen. De nieuwe leerlingen zijn Anisa, Jazlyn, Philip en Daniël in OB1, Adája en Sadaf in MB2, Dylan in BB1 en Mohana in BB2. Welkom op de KBS en heel veel (leer)plezier toegewenst!

Studiedag team KBS

woensdag 17 augustus 2011

Het duurt nog even voordat het zover is, maar toch willen we u alvast op de hoogte brengen dat het team van de KBS op vrijdag 2 september een studiedag zal houden. De studiedag zal geleid worden door Ineke van Sijl van de KPC groep. Dit is een organisatie die wordt ingezet bij de ontwikkeling van het onderwijs op scholen in heel Nederland. Ineke heeft het team van de KBS begeleid bij de eerste stappen van het ontwikkelen van het nieuwe onderwijsconcept.

Omdat het belangrijk is om als team goed van gedachten te wisselen over het nieuwe onderwijsconcept, zijn alle leerlingen op vrijdag 2 september vrij. Mocht u problemen hebben bij de opvang van uw kind(eren), dan kunt u hiervoor terecht bij de directie, zodat een passende oplossing gevonden kan worden. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Interne begeleiding

woensdag 17 augustus 2011

Juffrouw Hanneke is dit schooljaar als intern begeleider van de KBS aan het werk gegaan. De intern begeleider coördineert de zorg binnen de school. Zij wordt ingeschakeld wanneer de groepsleerkracht een (leer-) probleem bij een leerling signaleert. De intern begeleider zal dan contact opnemen met de ouders / verzorgers van de leerling. Als u zorgen heeft over de ontwikkeling van uw kind(eren), dan neemt u contact op met de groepsleerkracht om een afspraak te maken. Ook juffrouw Hanneke kan hierbij aanwezig zijn. Juffrouw Hanneke is aanwezig als intern begeleider op dinsdag en donderdag. Op maandag ondersteunt zij OB1.

Nieuwsbrief op de website

maandag 18 april 2011

Zoals u van ons gewend bent, wordt de nieuwsbrief, nadat hij aan de leerlingen is meegegeven, ook op de website gezet onder het kopje "nieuwsbrief". Zo blijft u op de hoogte van recent nieuws!

U kunt de nieuwsbrief ook vinden in één van de blokjes aan de rechterkant van de homepage van de KBS. Door in de tekst op het woordje "hier" te klikken, wordt u automatisch doorverbonden naar de word-versie van de nieuwsbrief. Handig, want dan kunt u hem meteen uitprinten als u dat wilt!

Powerpoint presentatie over de toekomstplannen van de KBS

donderdag 14 april 2011

Op dinsdag 22 maart jl. vond er in de aula van de KBS een informatieavond plaats voor alle ouders / verzorgers. De informatieavond stond in het teken van de toekomstplannen van de KBS, het nieuwe schoolgebouw en het vernieuwende onderwijsconcept dat op dit moment in ontwikkeling is. Omdat niet alle ouders / verzorgers in de gelegenheid waren om bij de informatieavond aanwezig te zijn, hebben we de powerpoint presentatie die deze avond is getoond, op de website gezet. Zo kunt u de plannen voor de toekomst nog eens rustig bekijken. Klik hier voor het bekijken van de powerpoint presentatie.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de powerpoint presentatie, dan kunt u hiervoor terecht bij dhr. E. Janssen, interim directeur van de KBS.

Foto's project nieuwbouw

dinsdag 5 april 2011

Foto's boomplantdag

dinsdag 5 april 2011

Voorleescampagne

donderdag 20 januari 2011

Woensdag 19 januari was de start van de voorleescampagne.
's Morgens zat de hele onderbouw klaar in de aula met de spotlichten gericht op de grote witte stoel.
Wie zou daar op komen zitten? Een belangrijke persoon?
Een dame met een grote hoed kwam klokslag 9.00 u. de aula binnen met op haar vinger.....een vogeltje! Fiet was de naam.
En kleine Fiet had een heel groot avontuur meegemaakt en daar werd over "verteld". Waarbij de kinderen zittend renden en bomen in de wind nadeden.
De dame met de hoed en de bloemetjes-shirt beloofde ook nog iets aan de kinderen.
Fiet houdt namelijk van rennen! Nou ja, dat vinden de kinderen ook geweldig.
Dus binnenkort is er een hardloopwedstrijd: Joepie!!! 

Ik hoor overal muziek

donderdag 6 januari 2011

"IK HOOR OVERAL MUZIEK"

Zijn naam is Igor Dusseldorp en als muzikant en verteller geeft hij voorstellingen op alle basisscholen in Zoetermeer. Dit jaar geeft hij de liedjesvoorstelling 'Ik hoor overal muziek'.

Alle kinderen hebben met de hele klas naar zijn voorstelling gekeken. Alle kinderen hebben erg genoten en veel geleerd. Zij hebben geluisterd naar een verhaal over het jongetje Tobias dat de muziek gaat volgen. Tussendoor werden er liedjes gespeeld over de belevenissen van Tobias. Iedereen heeft meegezongen, gedanst en bewogen. Het was voor hen een erg vreugdevolle ervaring.