Ouderraad

De ouderraad is een groep ouders die allerlei activiteiten organiseert voor de leerlingen van de Koningin Beatrix School en hun ouders. Te denken valt bijvoorbeeld aan het lustrumfeest, zomerfeest, de schoolfotograaf, het organiseren van de verjaardag van Sinterklaas, kerst- en paasontbijt en de sport- of sponsordag.

Daarnaast behartigt de ouderraad zo nodig de belangen van leerlingen en ouders bij de medezeggenschapsraad, het team, het bestuur en eventueel in andere situaties.

Ongeveer eens in de 6 weken komen wij bij elkaar om te vergaderen en komende activiteiten te bespreken.

De OR beheert de vrijwillige ouderbijdrage en legt over de besteding hiervan verantwoording af aan de Medezeggenschapsraad en aan u als ouders d.m.v. een jaarverslag.

De ouderbijdrage is voor dit jaar 2013/2014 vastgesteld op een bedrag van € 27,50 per kind en zal in de loop van het schooljaar geïnd worden. Uw bijdrage is van groot belang, want zonder uw bijdrage kunnen we geen activiteiten organiseren!

U kunt bij ons terecht met vragen, suggesties, kritiek etc.. Uw betrokkenheid en hulp bij activiteiten van de school wordt erg op prijs gesteld.

Lid zijn van de ouderraad is een hele leuke manier om (nog) meer betrokken te raken bij de school van uw kinderen en het is fantastisch om elke keer weer te zien hoe de kinderen genieten van de extra activiteiten die zo georganiseerd kunnen worden. We zijn altijd blij met enthousiaste nieuwe leden!

De ouderraad bestaat op dit moment uit de volgende mensen:

Christel van der Knijff

Tamara Pelle

Ilonka Rijshouwer

Gert Westmaas

Hamid Djamshidi

De ouderraad wordt vertegenwoordigd door Divera Horjus, leerkracht uit het team.

De OR is bereikbaar via:

 

Binnenkort kunt u hier het jaarverslag 2012 - 2013 van de ouderraad terugvinden.

 

Een hartelijke groet vanuit de Ouderraad!